Regulament oficial

Crosul Pădurii Copiilor – 2018 – (cros pentru familie și păduri)

Parcul Tineretului (3-4 noiembrie. 2018)
Cros 5 /10 / 15 km, Stafeta 3 x 5km, Crosul Copiilor – 500 m si 1 km, Crosul familiei – 1 km.

Padurea Baneasa (27 mai 2018)
Cros 5 km – Cros 10 km – Cros 15 km

1. ORGANIZATORII ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL EVENIMENTULUI

”Crosul Pădurii Copiilor” (cros pentru familie și păduri) (denumită în cele ce urmează “Evenimentul”) este organizată de către Asociația Pădurea Copiilor (denumită în cele ce urmează Organizatorul) şi are drept scop promovarea unui stil de viaţă sănătos și în armonie cu natura.

Fondurile rezultate în urma organizării competiţiei, după plata cheltuielilor implicate de organizarea acesteia, vor fi folosite pentru îngrijirea pădurilor realizate prin programul Pădurea Copiilor.

Participanţii la Competiţie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile din prezentul Regulament Oficial al Competiţiei (denumit în continuare “Regulament Oficial”).

Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile în România, fiind disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe site-ul www.crosulpadurii.ro şi la locul de desfăşurare a Competiţiei.

Prin participarea la această Competiţie, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial şi ale legislaţiei în vigoare aplicabile şi să semneze declaraţia pe proprie răspundere pusă la dispoziţie de către Organizatori cu ocazia înscrierii, precum şi în ziua concursului, la momentul validării înscrierii.

2. PERIOADA ŞI ZONA DE DESFĂŞURARE A COMPETIŢIEI

2.1. Data şi locul desfăşurării Competiţiei:

Evenimentul va avea loc în datele anuntate in programul din fiecare locație: Pădurea Băneasa (27 mai) și Parcul Tineretului (3-4 noiembrie).
Înscrierea/validarea înscrierii la competiţie şi festivitatea de premiere vor avea loc în zona de start/sosire a curselor de alergare.

Traseul și locul de desfăşurare a întrecerilor va fi semnalizat cu bandă de delimitare şi va avea în anumite puncte de control comisari de traseu, persoane desemnate de Organizator. Aceştia sunt responsabili pentru parcurgerea traseului în deplină siguranţa de către toţi competitorii, precum și cu respectarea de către concurenți a regulilor prevăzute în prezentul regulament.

Accesul în/din zona de concurs pentru evenimentul din Pădurea Băneasa:

a) –cu autovehicule proprietate personală.
b) – cu mijloace de transport în comun (autobuz 301)

Accesul în/din zona de concurs pentru evenimentul din Parcul Tineretului:

 1. a) –cu autovehicule proprietate personală. Vă recomandăm parcările de pe str. Tineretului.
 2. b) – cu mijloace de transport în comun (metrou, autobuz)

Specificaţie staţie de metrou apropiată:
– Staţia Tineretului – (aprox. 200m)

Specificaţie staţii de autobuz/troleu/tramvai:
– Liceul Gheorghe Şincai – mijloace de transport 116, 312, 313, 323, 381 şi tramvai 1

Competiţia se desfăşoară conform mecanismului Competiţiei, aşa cum este acesta detaliat în Secţiunea 3 din prezentul Regulament.

3. MECANISMUL COMPETIŢIEI

3.1. Participanţii şi desfăşurarea Competiţiei

Probele de alergare se adresează tuturor pasionaților de mișcare, oricărei persoane căreia starea de sănătate îi permite o alergare pe una din distanţele menţionate, precum şi copiilor pentru cursa dedicată acestora.

Evenimentul poate cuprinde una din urmatoarele curse de alergare, in functie de editie:

 1. Cros copii care în funcţie de vârsta şi sexul competitorilor cuprinde următoarele categorii:
  a1) – copii 4-7 ani – fete/băieţi – lungime traseu – 500 m
  a2) – copii 8-13 ani – fete/băieţi – lungime traseu – 1 km
 2. Cros Familie 1 km – proba va avea două culoare de alergare: unul pentru cei ce doresc să parcurgă distanța la pas cu copii în brațe sau de mână, unul pentru cei ce doresc să alerge. Această probă nu este premiată în funcție de timp.
 3. Cros 5k
 4. Cursa 10km
 5. Cursa 15km
 6. Cursa stafeta 3 x 5km – Schimburile stafetei vor avea loc in locuri special amenajate si anuntate de organizatori in zona start/sosire. “Stafeta” care va fi purtata de componentii echipei consta în chip-ul de cronometrare primit in kitul de participare de catre fiecare echipa.

3.2. Distanţe de parcurs  

Distantele pentru fiecare proba este detaliat in pagina de traseu de pe site-ul oficial.

3.3. Traseul de concurs  

Traseul de concurs va fi semnalizat de către organizatori prin benzi de delimitare (garduri/balize de semnalizare amplasate la intersecţiile cu diverse străzi adiacente) şi va fi supravegheat de comisari (arbitri) de cursă, amplasaţi în diferite puncte ale traseului. Harta traseului este disponibila in pagina de traseu de pe site-ul oficial.

3.4. Înscriere

Înscrierea participanţilor se face completând formularul online de pe site-ul crosulpadurii.ro. Data limită pentru înscrieri este cu 14 zile înainte de ziua evenimentului, în cazul în care nu este specificată alta dată în pagina de înscriere.

Vârstele minime pentru probele competitive sunt:
– 5 km: 14 ani
– 10 km: 16 ani
– 15 km: 18 ani

3.5. Taxa de înscriere

Taxele de participare pentru toate probele sunt detaliate pe pagina de inscriere de pe site-ul oficial.

Taxa de participare trebuie achitată în maxim 3 zile lucrătoare de la completarea formularului online. În caz contrar înscrierea va fi anulată.

Deoarece taxele colectate au un scop caritabil, în cazul în care o persoană dorește să se retragă din competiție, rambursarea taxei nu este posibilă. În aceste cazuri încurajăm găsirea unor înlocuitori.

Modificarea unei înregistrări (schimbarea de persoane, trecerea de la o probă la alta) este posibilă cu minim 14 zile înainte de data evenimentului printr-o cerere trimisă pe adresele oficiale din pagina de contact. Modificarea unei inscrieri se poate dupa plata unei taxe de 30 lei.

3.6. Declaraţia pe propria răspundere și ridicarea kiturilor

Toţi concurenţii (adulţi) vor completa şi semna o declaraţie pe propria răspundere care confirmă că sunt apţi din punct de vedere medical pentru a participa la competiţie.

Pentru copiii participanţi la această competiţie unul dintre părinţi/tutore/reprezentant legal al acestora va completa şi semna o declaraţie prin care îşi vor da acordul pe proprie răspundere cu privire la participare şi vor declara că participantul (copil) este apt din punct de vedere medical pentru participarea la această competiţie.

Ridicarea kitului se face personal (sau de tutore în cazul minorilor), prezentând declarația pe proprie în original (semnată și completată) și un act de identitate cu poză.
Dacă kitul este ridicat de altă persoană, acesta trebuie sa aibe declarația participantului în original (semanată și completată) precum și o copie dupa buletin.

Zilele și orele când pot fi depuse aceste declarații sunt detaliate pe site-ul oficial in pagina de Program.

3.7. Echipament şi condiţii de concurs. Numere de concurs

Concurenţii vor participa la competiţie folosind echipament sportiv adecvat. Ținând cont de caracterul caritabil al Evenimentului, se recomandă folosirea tricoului oficial al Evenimentului pentru promovarea nevoii de împăduriri în sudul țării. De asemenea, se recomandă concurenţilor să poarte echipament de alergare corespunzător condiţiilor meteorologice de la ora de desfăşurare a competiţiei (inclusiv încălţăminte adecvată).

Numerele de concurs vor fi puse la dispoziţie de către organizatori şi se vor înmâna concurenţilor după completarea şi semnarea declaraţiilor pe propria răspundere.

Numerele de concurs se vor amplasa în zona pieptului/abdomenului a fiecărui concurent (pe partea din faţă), astfel încât să fie vizibile din față de către comisarii de traseu și echipa de cronometrare.

3.8. Start şi limite de timp

Pentru cursele de adulti limitele de timp sunt:

 • Cros 15km si stafeta 3 x 5km : 2h 15min
 • Cros 10km : 1h 30min
 • Cros 5km : 50min

Pentru cursele de copii și cros 1 km familie nu există limite de timp.

3.9. Stabilirea rezultatelor

Pentru probele de alergare:
Clasamentul pentru probele de alergare pentru fiecare categorie se face în ordinea sosirii fiecărui participant.

La trecerea liniei de sosire se va cronometra şi timpul în care fiecare participant va reuşi să parcurgă întregul traseul de 5km, 10km și 15km sau stafeta, folosind cipuri de unica folosinta imprimate pe numerele de concurs.

Se vor întocmi clasamente separate pe fiecare categorie de la fiecare proba. Lista categoriilor este detaliata pe site-ul oficial in pagina de premii.

Organizatorii își rezervă dreptul de a comasa o categorie dacă aceasta are mai puțin de 5 inscrieri.

Pentru crosul de 1 km familie:
Aceasta nu este o probă competitivă. Toți ce vor parcurge traseul vor fi considerați finisheri și trecuți în ordine alfabetică pe lista de rezultate a probei, vor primi medalie si diplomă electronică de finisher.

Va fi premiată familia cea mai numeroasă, familia din care face parte cel mai tânăr participant (se consideră participant orice persoană ce parcurge distanța de 1 km și este vizibilă de către ceilalți, nu se iau în considerare fetușii în cazul femeilor gravide) și familia cu cel mai vârstnic participant.

3.10. Arbitrii de traseu/comisarii de cursă

În diferite puncte ale traseului de alergare vor fi amplasaţi comisari de cursă (arbitri de traseu) care vor supraveghea respectarea traseului si a prezentului regulament de către concurenţi, iar în zona start/sosire vor înregistra fiecare trecere a concurenţilor prin punctul respectiv, ţinând evidenţa numărului de ture. La sfârşitul cursei, aceste date vor fi cumulate şi se va verifica numărul de treceri ale fiecărui concurent prin punctele respective. Dacă unul dintre concurenţi nu a cumulat numărul total de treceri prin toate punctele de control, atunci concurentul respectiv va fi descalificat.

Dacă un comisar de cursă va observa o tentativă de ”tăiere” (scurtare sau abatere) a traseului, concurentul respectiv va fi descalificat.

4. ANUNŢAREA ŞI ÎNMÂNAREA PREMIILOR

4.1. Titluri şi premii

Vor fi premiate locurile 1, 2 şi 3 de la fiecare categorie menţionată in pagina de premii de pe site-ul oficial.

Premiile vor fi anunţate înainte de începerea concursului. Pe lângă premii, câştigătorii vor primi şi diplome. Toţi participanţii vor primi diplome electronice de participare.

Festivitatea oficială de premiere va avea loc pentru cursele copiilor si pentru cele trei curse de 5km, 10km și 15km după terminarea ultimei curse programate în ziua respectivă la locul de desfăşurare a evenimentului.

5. CONDIŢII ADMINISTRATIVE

5.1. Condiţii administrative (pe timpul curselor)

Organizarea evenimentului revine Organizatorului Asociatia Pădurea Copiilor care se ocupa de implementarea evenimentului şi pune la dispoziţie arbitrii şi voluntarii necesari bunei desfăşurări a competiţiei.

Pe durata desfăşurării celor 4 probe pentru se întocmește un clasamant, participanţii nu pot părăsi traseul de alergare şi nici nu îl pot schimba, prin scurtare sau alegerea de trasee alternative, respectând şi culoarul de delimitare trasat de către organizatori şi marcat cu bandă. Participanţii care renunţă la cursă pe parcursul alergării
sunt rugaţi să se prezinte în zona Start/Sosire pentru a anunţa arbitrul de traseu din acea locaţie despre acest abandon.

În cazul improbabil al producerii unei accidentări sau apariției unor probleme de sănătate, competiţia va beneficia de asistență medicală care se va afla în apropierea zonei de start/sosire.

5.2. Condiţii administrative (generale)

În conformitate cu legislaţia în vigoare, Organizatorii vor face publice numele câştigătorilor şi premiile acordate în cadrul acestei Competiţii. Lista premiilor va fi făcută publică cu cel puțin o lună înainte de eveniment. Lista câştigătorilor va fi publicată după data evenimentului pe site-ul  www.crosulpadurii.ro.

Organizatorii se obligă, de asemenea, să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecţia datelor cu caracter personal.

Ca atare, Organizatorii se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale participanţilor/ câştigătorilor la prezenta Competiţie şi să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial, al declaraţiei participanţilor pe propria răspundere şi legislaţiei în vigoare.

Concurenţilor le este interzisă aruncarea oricăror resturi, gunoaie în zona de desfăşurare a competiţiei sub sancţiunea descalificării din competiţie. Aceştia vor putea folosi fie coşurile de gunoi amplasate în parc sau sacii menajeri puşi la dispoziţie de către organizatori în zona de start/sosire. Organizatorii vor asigura la terminarea evenimentului eliminarea deşeurilor şi depunerea acestora în containerele aflate în zona parcului.

Este interzisă participarea la eveniment a persoanelor care au asupra lor băuturi alcoolice/droguri sau care se află sub influenţa acestora, a persoanelor care au asupra lor arme de orice fel, materiale explozive sau incendiare, substanţe iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant, dispozitive pentru şocuri electrice ori alte obiecte ce pot fi folosite pentru acţiuni violente sau de tulburare a desfăşurării normale a derularii evenimentului. Persoanele care vor incalca aceste prevederi vor fi indepartate din zona evenimentului de catre organizatori, chiar cu sprijinul organelor de politie, daca va fi cazul.

Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament până la data începerii competiţiei cu obligativitatea anunţării modificărilor intervenite pe site şi la locul de desfăşurare a competiţiei.